KHAI BÁO Y TẾ

Khuyến cáo: KHAI BÁO SAI THÔNG TIN LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ CÓ THỂ XỬ LÝ HÌNH SỰ
(*): Thông tin bắt buộc phải nhập
 • # Trong vòng 14 ngày qua, anh/chị có 1 trong các triệu chứng nào sau đây:
  Không
  1

  Sốt

  Ho

  Khó thở

  Đau họng

  Mệt mỏi, ớn lạnh, đau người

  2

  Thay đổi vị giác / khứu giác?

  # Trong vòng 21 ngày qua, anh/chị có:
  Không
  1

  Tiếp xúc gần ca nhiễm, ca nghi nhiễm Covid-19?

  2

  Trở về từ quốc gia hay vùng lãnh thổ khác?

  3

  Di chuyển đến tỉnh / thành phố nào khác trong nước, ngoài tỉnh Bình Thuận?

  4

  Kết thúc cách ly tập trung không?

Để có thêm thông tin về COVID-19, vui lòng truy cập https://ncov.moh.gov.vn
true
/khaibaoytedkanphuoc