KHAI BÁO Y TẾ

Khuyến cáo: KHAI BÁO SAI THÔNG TIN LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ CÓ THỂ XỬ LÝ HÌNH SỰ
(*): Thông tin bắt buộc phải nhập
 • # Trong vòng 14 ngày qua, anh/chị có:
  Không
  1

  Sốt / Ho / Khó thở / Đau họng

  2

  Thay đổi vị giác / khứu giác?

  3

  Tiếp xúc gần ca nhiễm, ca nghi nhiễm Covid-19?

  4

  Di chuyển ra/vào tỉnh Bình Thuận?

  5

  Ở trong vùng phong tỏa, hoặc vừa kết thúc cách ly tập trung không?

Để có thêm thông tin về COVID-19, vui lòng truy cập https://ncov.moh.gov.vn
true
/khaibaoytedkanphuoc